Impost Patrimoni (2007)

Dades de l’impost sobre el patrimoni (2007)

  • Contribuents: el 2,1% de la població (o el 5,5% dels que declararen IRPF). El 94,5% dels contribuents espanyols quedà exempt.
  • Llindar mínim: 108.182 euros (150.253 euros exempts d’habitatge habitual).
  • Import recaptat: 2.121 milions d’euros.
  • La meitat dels contribuents declarà un patrimoni inferior als 300.000 euros i aportà un 4% del total recaptat (171 euros per persona).
  • 47.614 contribuents van declarar un patrimoni superior al milió i mig d’euros i van pagar 1.240 milions (26.037 euros per persona). És a dir, el 0,1% més ric de la població pagà el 58% de la recaptació de l’impost.

Font: Memoria de 2007 de la Agencia Tributaria (PDF) i web de estadísticas sobre el impuesto de Patrimonio. via I. Escolar

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *